QAB

ANDREASEN & ELMGAARD A/S QUALITY ADVISORY BOARD

Nationale og internationale standarder og lovgivning, vedtaget af myndigheder og faglige organisationer, styrer vore kunders arbejde og beslutninger. For at kunne rådgive kunderne og udføre et arbejde, som lever op til kundernes krav, er det nødvendigt, at den enkelte medarbejder er opdateret på de love/guidelines/standarder, som er aktuelt gældende inden for det pågældende område.

For at sikre, at vore medarbejdere er opdateret, er der nedsat en QAB-gruppe, som hjælper med at overvåge udviklingen inden for lovgivning og relevante standarder.

FORMÅL

Formålet med QAB-gruppens arbejde er:

  • At overvåge lovgivning, standarder og guidelines inden for virksomhedens ydelsesområde Life Science.
  • At komme med input til efteruddannelse af medarbejdere på baggrund af udvikling og ændringer i lovgivning, standarder og guidelines for kvalitetssikring/kvalitetsledelse.

Herigennem sikres det, at virksomheden følger markedsudviklingen, og at den enkelte medarbejder til enhver tid er fagligt opdateret.

Andreasen & Elmgaard A/S

Generatorvej 8C, 2 th, 2860 Søborg

Tlf.: 7026 1235

E-mail: info@aoge.as

​CVR-nr.: 29 92 34 50